Contabilidad .NET, Contabilitat y fiscalitat per a Pymes i Assessories

 

<-- Tornar a Golden .NET

 

 

 

El programa de contabilidad Golden .NET es una gestió contable y fiscal que pel seu diseny i configuració versàtil el fan idoni com a eina essencial per a les Pimes i Assessories. Amb un sol programa disposa de contabilitat analítica, pressupostària, fiscal i tresoreria evitant soferts sistemes modulars.


Golden .NET Comptabilitat està desenvolupat per a sistemes d'arquitectura de 64 bits i 32 bits, conferint com un dels software gestió comptable tecnològicament més avançades en el mercat.

 

 

-- Anara a Comptabilitat .NET --

 

 

-General

 • *Entorn de treball amigable.
 • *Personalització de l'àrea de treball, columnes a visualitzar, definició de colors, etc.
 • *Adjunta arxius en pdf, excel, etc als assentaments contables per completar la informació.
 • *Exportació de llistats i vistes a Excel.
 • *Llistats en apaisat amb major capacitat.
 • *Definició de permisos per usuari.
 • *Filtrats i Vistes personalitzats.
 • *Obertura simultànea de varies empreses.
 • *Pantalles maximitzades a la seva resolució.
 • *Multiempresa.
 • *Personalitza les opcions més utilitzades amb "Mis Favoritos".
 • *Missatgeria interna, a traves d' Avisos emergents.