Manteniment


El servei de manteniment que oferim als nostres clients té com a finalitat garantir la cobertura total de la infraestructura informàtica (software, hardware, sistema operatiu i antivirus), mitjançant l'abonament d'una quota mensual i constant.
 


La contractació d'aquests serveis permet a l'empresa:


- Evitar, de manera immediata, les aturades provocades per qualsevol incidència o avaria dels apartats mantinguts, donant una assistència prioritària en la resolució d'aquesta, o bè substituint l'equip avariat per un altre d'idèntiques característiques i configuracions per poder treballar, fins que l'incidència es solucioni, i l'equip del client estigui totalment reparat.

 

- Eliminar elevades despeses en moments no desitjats, derivades de reparacions, avaries i altres incidències, donat que el servei inclou totes les intervencions en mà d'obra.


- Disposar de revisions preventives que serveixin per detectar possibles errors abans que succeeixin, minimitzant d'aquesta manera el nombre d'aturades.
 

 

 

Mitjançant aquest servei gestionem el seu departament informàtic assumint la complexitat tecnològica de la seva empresa.